vrijdag, 15. februari 2008 - 15:29

Geen AOW of studiebeurs voor gedetineerden

Den Haag

Het kabinet acht een dubbele verstrekking van middelen voor levensonderhoud aan gedetineerden onwenselijk. Om die reden wordt de verstrekking van de AOW en de studiebeurs voor uitwonenden tijdens de detentie stopgezet. Dat schrijft staatssecretaris Albayrak (Justitie), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris gaat ook de mogelijkheden bezien om de kosten van rechtsbijstand voor voldoende draagkrachtige verdachten of gedetineerden in strafzaken te verhalen. De invoering van een eigen bijdrage voor gedetineerden is onderzocht, maar hier wordt niet voor gekozen.

In het voorstel van staatssecretaris Aboutaleb (SZW) wordt het AOW-pensioen stopgezet één maand na aanvang van de detentie. Personen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het AOW-pensioen van een gedetineerde kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Daarnaast zijn er praktische bezwaren waaronder de over het algemeen zwakke financiële positie van gedetineerden en de hoge inningskosten. Vermogen uit criminele activiteiten wordt zoveel mogelijk afgeroomd via de Plukze-wetgeving, waarvan het kabinet al eerder heeft aangekondigd dat de mogelijkheden worden geïntensiveerd.
Provincie:
Tag(s):