donderdag, 25. september 2008 - 11:54

Geen buitenlandse werknemers op MOB-omplex

Ysselstein

De gemeente Venray ziet af van de plannen om het Mob-complex in Ysselsteyn aan te kopen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Dat heeft de gemeente deze week besloten. Met de verruiming van de regels door de Provincie Limburg eerder dit jaar, vervalt de noodzaak voor grootschalige huisvesting op het Mob-complex, meldt de gemeente Venray.

Het besluit van het college om af te zien van het Mob-complex valt samen met het vaststellen van nieuw gemeentelijk beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. De huisvesting van werknemers uit de zogenaamde MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) in deze regio was de laatste jaren problematisch. Zo werden onder andere veel medewerkers slecht of zelfs illegaal gehuisvest. De gemeente kon echter moeilijk handhaven vanwege het ontbreken van alternatieve huisvesting. Het nieuwe beleidsplan moet nu een einde maken aan deze situatie.

In en nieuw voorstel, dat is opgesteld door alle betrokken partijen, zal de huisvesting mogelijk worden in reguliere woningen, vrijkomende complexen, zoals vrijkomende agrarische bebouwing, kloosters, of kantoorpanden. Maar ook op campings en op agrarische bedrijven mogen mensen gehuisvest worden. Aan de huisvesting worden wel duidelijke randvoorwaarden gesteld. Zo moet op iedere locatie het beheer geregeld zijn, maar worden ook eisen gesteld aan het minimale woonoppervlak en moet er ruimte aanwezig zijn voor ontspanning. Verschillende bestaande situaties zullen nu binnen de regelgeving vallen en kunnen (met eventuele aanpassingen) gelegaliseerd worden.
Provincie:
Tag(s):