dinsdag, 7. oktober 2008 - 19:36

Geen consequenties voor oppervlaktewater na brand

Veghel

Uit onderzoek van waterschap Aa en Maas blijkt dat het blussen van de omvangrijke brand van de Cehave-loods in Veghel geen consequenties heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het bluswater is namelijk niet in het nabijgelegen oppervlaktewater terechtgekomen en wordt via het riool- en transportstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dinther. Het waterschap is extra alert en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het zuiveringsproces hier niet wordt verstoord.

De brandende massa op het industrieterrein is afgedekt met een grote hoeveelheid blusschuim. Vanwege het grote zuurstofbindend vermogen van dit materiaal en de enorme hoeveelheden zou dit mogelijk van invloed kunnen zijn op het biologische zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van waterschap Aa en Maas in Dinther.

Uit onderzoek blijkt dat de samenstelling dusdanig is, dat er vooralsnog geen dreiging is voor het zuiveringsproces. Het middel is biologisch afbreekbaar en inmiddels verdund in het riool- en transportsysteem. Waterschap Aa en Maas zal de toevoer van het afvalwater bij de rwzi Dinther wel doseren en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.
Provincie:
Tag(s):