woensdag, 22. oktober 2008 - 17:02

Geen 'drukjacht' op wilde zwijnen

Hoenderloo

Het is dit jaar niet nodig om drukjacht op wilde zwijnen toe te passen. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse advies van het Faunafonds aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister neemt het advies van het Faunafonds over, zo meldt ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Faunafonds baseert het advies op twee conclusies. Ten eerste is op de Veluwe eind augustus bijna 60% van het afschot gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de aanzitmethode met gebruik van lokvoer. Ten tweede is er 20% minder mastaanbod (voedsel, zoals eikels en beukenoten) dan in 2007. Ook in het Limburgse gebied ‘de Meinweg’ is het gebruik van de één op één methode niet aan de orde.

Minister Verburg heeft er bij de provincie Gelderland op aangedrongen om te komen tot een structurele oplossing zonder het gebruik van de één op één methode. Zo is er bijvoorbeeld maximale inzet van jagers in het veld geweest om voor 1 september 60% van het afschot te reasliseren. Op dit moment is het afschot ruim 70%.
Categorie:
Tag(s):