vrijdag, 16. mei 2008 - 16:14

Geen extra glastuinbouw in Mastenbroek

Kampen

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel achten uitbreiding van de glastuinbouw in de Polder Mastenbroek niet wenselijk wanneer de Koekoekspolder over een aantal jaren vol is. Het weidse landschap en de waterhuishouding in het Nationaal Landschap IJsseldelta staan op gespannen voet met grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouw in de polder. Dit meldt de provincie Overijssel.

De komende jaren kan de glastuinbouw zich verder ontwikkelen in de Koekoekspolder bij Kampen. Momenteel is ongeveer de helft van de beschikbare ruimte (250 hectare) in gebruik. Het provinciebestuur ziet kansen voor de verdere ontwikkeling van een innovatieve en glastuinbouw met perspectief in de Koekoekspolder.

Verantwoordelijk gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water): “We roepen de ondernemers en de gemeente Kampen op om de glastuinbouw in de Koekoekspolder te versterken als een gezonde en duurzame bedrijfstak. We denken daarbij bijvoorbeeld aan herstructurering en intensivering en aan innovatie in de glastuinbouw. Langs de randen moet er een goede overgangszone komen naar het Nationaal Landschap. Daarin is wellicht ook ruimte voor lichte vormen van bedrijvigheid die een relatie hebben met aan de glastuinbouw�.

Voor de verdere toekomst, als de Koekoekspolder vol is, kunnen bedrijven die willen verplaatsen van elders naar de omgeving van Kampen naar de glastuinbouwlocatie bij Luttelgeest. Het provinciebestuur heeft daarover al gesproken met de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder.

Greenportsatelliet
Die staan positief tegenover de ontwikkeling van Luttelgeest, dat dan samen met de Koekoekspolder een zogenaamde Greenportsatelliet kan worden. De ontwikkeling van zo´n gezamenlijke satellietlocatie wordt verder besproken met Greenport-Nederland, die bezig is met de plannen voor de ontwikkeling van duurzame glastuinbouw.
Provincie:
Tag(s):