maandag, 17. maart 2008 - 20:07

Geen extra vergoeding meer voor houders Wmo-pasje

Emmeloord

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat per 1 januari 2009 de forfaitaire vergoeding voor inwoners met een Wmo-indicatie wordt afgeschaft. Deze inwoners mogen met een Wmo-pasje tegen verlaagd tarief gebruik maken van de Regiotaxi. Daarnaast ontvangen zij van de gemeente nog een forfaitaire vergoeding van € 93,- per jaar. Deze forfaitaire vergoeding is jaren geleden in het leven geroepen als overgangsregeling. Dit was bedoeld ter compensatie van het afschaffen van de vervoerskostenvergoeding. Aangezien deze vergoeding al jaren geleden is afgeschaft, komt de overgangsregeling nu ten einde.

Als de gemeente de forfaitaire vergoeding langer zou toepassen, zou er sprake zijn van rechtsongelijkheid onder de inwoners. Mensen met een Wmo-indicatie zouden dan immers tegen het Wmo-tarief reizen én ook nog de forfaitaire vergoeding krijgen. Dit terwijl burgers zonder Wmo-pasje het normale tarief voor de Regiotaxi moeten betalen en geen aanvulling in de zin van een forfaitaire vergoeding krijgen.
Provincie:
Tag(s):