woensdag, 4. juni 2008 - 9:29

Geen geluidsscherm in Krommenhoek Reuver tegen overlast A73

Reuver

Een aantal bewoners uit de omgeving Krommenhoek, De Beuckelen en de Industriestraat in Reuver klaagt over geluidsoverlast van het verkeer op de Rijksweg 73-Zuid. Rijkswaterstaat heeft ter hoogte van Krommenhoek geen geluidswal aangelegd. Na grondig onderzoek door provincie Limburg blijkt nu dat Rijkswaterstaat geen fouten heeft gemaakt in haar berekeningen. Op basis van deze berekeningen blijkt dat de toename van het geproduceerde geluid onder de wettelijke norm blijft zodat Rijkswaterstaat niet verplicht is om een geluidswal of scherm aan te brengen.

Diverse bewoners uit het gebied hadden de gemeente om hulp gevraagd.
Wethouder Smolenaars: "Ondanks de onderzoeksresultaten ervaart een aantal bewoners meer overlast van de nieuwe weg dan voorheen bij de streekweg, ik kan me dat voorstellen. Ik woon zelf ook in de buurt van de Rijksweg 73-Zuid en ook ik neem nu meer geluid waar, dan bij de vroegere streekweg. Er blijft natuurlijk een spanningsveld tussen het waarnemen van geluid en het lást hebben van geluid."

De gemeente is verschillende keren in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat. Ook Deputé Driessen heeft zich ingezet om uit te zoeken of Rijkswaterstaat
fouten heeft gemaakt. De provincie Limburg heeft op basis van haar onderzoek de conclusie getrokken dat Rijkswaterstaat geen fouten heeft gemaakt en dus geen geluidswal/scherm hoeft aan te brengen ter hoogte van Krommenhoek in Reuver.

Voor de omwonenden bestaat nog tot 2010 de mogelijkheid om individueel planschade te claimen. Of deze claim uiteindelijk gehonoreerd wordt is op voorhand niet aan te geven.
Provincie:
Tag(s):