dinsdag, 10. juni 2008 - 15:56

Geen gezondheidsrisico's door cadmium in Eijsden

Eijsden

De provincie Limburg, de gemeente Eijsden en de GGD Zuid Limburg hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen cadmium en gezondheidsrisico’s in Eijsden. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verhoogd risico is voor de gezondheid van de inwoners van Eijsden door blootstelling aan cadmium en andere zware metalen.

Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Daarin werd geconcludeerd dat mensen die in de buurt wonen van een voormalige zinkfabriek in de Belgische Kempen een verhoogd risico hebben op longkanker. Naar aanleiding van die publicatie hebben de provincies Brabant en Limburg opdracht gegeven aan het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Integraal Kankercentrum Zuid-Nederland (IKZ) om de gezondheidsrisico’s door cadmium en andere zware metalen te beoordelen voor de bewoners van de Nederlandse Kempen. Aangezien er rondom de zinkfabriek in Eijsden sprake is van een vergelijkbare situatie hebben de provincie Limburg, de gemeente Eijsden en de GGD Zuid Limburg besloten om ook hier nader onderzoek te doen.

De GGD Zuid Limburg constateert dat er in Eijsden niet meer inwoners zijn overleden aan kanker dan op basis van de statistieken verwacht mag worden. Ook het aantal Eijsdenaren dat kanker (algemeen) of longkanker krijgt, is niet hoger dan men zou verwachten.

Een onderzoek naar de bodemkwaliteit in Eijsden bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken: de concentraties aan cadmium en andere zware metalen in de bodem van Eijsden zijn in sommige gevallen verhoogd ten opzichte van de gemiddelde waarden die voor Nederland ‘normaal’ zijn. Daarom is nauwlettend bekeken of er extra risico is als inwoners van Eijsden groenten uit eigen tuin eten. Rekening houdend met de meest ongunstige situatie stelt de GGD Zuid Limburg dat deze groenten zonder problemen gegeten kunnen worden. Er zijn geen tuinen waarvoor het eten van zelf geteelde groenten wordt afgeraden. Wel moeten de bewoners hun moestuin op de gebruikelijke manier goed beheren en via bekalking zorgen voor een goede zuurgraad van de bodem.
Provincie:
Tag(s):