woensdag, 5. maart 2008 - 9:33

Geen grote verrassingen bij Cito-uitslag

Groningen

Vanaf woensdag ontvangen de deelnemende scholen leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren. In 2008 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,4.

Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 535 is het best passende brugklastype gemengde/theoretische leerweg en havo. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. De toets wordt elk jaar ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score.

In totaal hebben drie kinderen alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2007 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal en jongens gemiddeld hoger bij Rekenen-Wiskunde.
Provincie:
Tag(s):