dinsdag, 1. juli 2008 - 15:51

Geen internetstemmen verkiezing Wetterskip

Staatsecretaris Huizinga van ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gisteren besloten geen toestemming te geven voor internetstemmen bij de waterschapsverkiezingen in 2008 (13 t/m 25 november). Dit betekent dat inwoners van Fryslân hun stem niet vanaf hun eigen computer kunnen uitbrengen, maar uitsluitend via het bekende ‘stemmen per post’. Wetterskip Fryslân is teleurgesteld.

Dijkgraaf Paul van Erkelens: “we vinden het jammer dat het internetstemmen niet doorgaat. Stemmen via internet maakt het mensen makkelijker om een nieuw waterschapsbestuur te kiezen. De landelijke politiek durft het echter niet aan. Toch is het stemsysteem (RIES) bij de vorige verkiezingen door twee waterschappen en bij de Tweede Kamerverkiezingen voor Nederlanders in het buitenland met succes gebruikt.
Het systeem is verder uitgebreid getest door diverse internationale universiteiten. Wel is het beter dat het besluit over internetstemmen nu valt en niet vlak voor of tijdens de verkiezingen.�

Wetterskip Fryslân streeft naar dezelfde opkomst als vier jaar geleden (30%), liever nog hoger. Het waterschap is optimistisch over de opkomst, omdat de verkiezingen enkele belangrijke vernieuwingen brengen. Alle waterschappen houden dit jaar voor het eerst in dezelfde periode verkiezingen ondersteund door de landelijke Postbus-51 campagne
‘Nederland Leeft Met Water’ (bekend van het groene vlot). Wetterskip Fryslân heeft daarnaast een regionale campagne met de Kameleonspots op Friese radio en tv. Verder wordt voor het eerst gewerkt met partijlijsten, net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook nieuw is de mogelijkheid om via het digitale ‘Kieskompas’ makkelijk de standpunten van de deelnemende lijsten te bekijken. Dit helpt de kiezer bij het maken van een keus.

De waterschapsverkiezingen worden van 13 tot en met 25 november 2008 gehouden.
Provincie:
Tag(s):