donderdag, 17. januari 2008 - 15:14

Geen invoering betaald parkeren in Lombok zuidwest

Utrecht

Er wordt geen betaald parkeren ingevoerd in de wijk Lombok Zuidwest. Bij een draagvlakmeting is gebleken dat bewoners, winkeliers en bedrijven in dit gebied in meerderheid tegen betaald parkeren zijn. In de wijk Lombok Zuidwest is in november en december 2007 een draagvlakonderzoek naar invoering van betaald parkeren gehouden. Aanleiding voor de draagvlakmeting was een groot aantal signalen over een te hoge parkeerdruk.

Na verwerking van de teruggestuurde enquêtes bleek dat in het enquêtegebied Lombok zuidwest een minderheid (46,05%) voor invoering heeft gestemd. Een voorwaarde voor invoering van betaald parkeren is, dat meer dan 50% van de respondenten in een enquêtegebied voor invoering stemt. Deze uitslag betekent dat in dit enquêtegebied geen betaald parkeren wordt ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):