dinsdag, 25. november 2008 - 21:57

Geen nieuw bedrijventerrein naast A58

Etten-Leur

Een nieuw bedrijventerrein in Etten-Leur kan het best worden aangelegd ten oosten van de Middendonk, aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein Vosdonk. Vooralsnog wordt het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein zuidelijk van de A58 voor de komende 10 à 15 jaar niet nodig geacht. Dit concluderen GS Noord Brabant en B&W van Etten-Leur op basis van onderzoeken.

De locatie Middendonk-Oost (omsloten door de Middendonk, Hoevenseweg, Lokkervaart en spoorlijn) omvat 12 ha netto uitgeefbaar terrein. Op termijn zou ook het gebied omgeving Bankenstraat – Hoge Haansberg-Zuid (begrensd door Kibbelvaart, Bankenstraat en Hoge Haansberg-Zuid) ontwikkeld kunnen worden voor bedrijfsvestigingen. De grootte van deze beide gebieden tezamen is voldoende om te voorzien in de locale behoefte aan modern gemengd terrein tot het jaar 2020.

Wil er ingespeeld worden op de eventuele toekomstige behoefte aan hoogwaardige bedrijfsfuncties, dan kan - aanvullend op Middendonk-omgeving Bankenstraat - de locatie ten zuiden van de A58 en verder begrensd door de Hoge Vaartkant en Hilsebaan ontwikkeld worden.

Een gebied ten zuiden van de A58 en omsloten door de Polderstraat, Ettenseweg, Bredasebaan, Sprundelsebaan en Grauwe Polder blijft in beeld voor de lange termijn. De gemeenteraad van Etten-Leur en de commissie Ruimte & Milieu van de provincie wordt om een reactie gevraagd over het gekozen scenario.
Provincie:
Tag(s):