maandag, 11. februari 2008 - 16:33

Geen permanente bewoning recreatiewoningen

Epe

De gemeenteraad van Epe heeft de motie van de VVD afgewezen over het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dat betekent dat de gemeente geen vrijstellingen verleent aan mensen die voldoen aan de criteria van het Ministerie van VROM.

De gemeente heeft hier namelijk een keuze in, de minister stuurt maar dwingt niet. De gemeenteraad vindt dat de gemeente haar bestaand beleid moet handhaven. Uitgangspunt daarbij is dat mensen die illegaal in een recreatiewoning verblijven deze woning moeten verlaten.

De gemeente Epe voert al lang het beleid dat recreatiewoningen niet permanent bewoond mogen worden. Vandaar dat de gemeente ook geen zogenaamde persoongebonden beschikking afgeeft om zo mensen toch de mogelijkheid te geven permanent te wonen in een recreatiewoning. De gemeente vindt dat iedereen die permanent in een recreatiewoning verblijft, de woning moet verlaten. Mensen die al voor 2003 in een recreatiewoning wonen krijgen meer tijd, iedereen die na 2003 in een recreatiewoning is komen wonen moeten zo snel mogelijk weg.

De gemeente Epe stuurt aan nieuwe bewoners van recreatieobjecten een brief met informatie over het juridische proces dat de gemeente start als iemand permanent in een recreatieobject woont en wat een strafrechtelijke vervolging inhoudt. Deze brief geldt als een vooraankondiging in de procedure tegen permanente bewoning.

Daarnaast treedt de gemeente strenger op tegen het ongeoorloofd permanent bewonen van recreatieobjecten. In 2008 wordt gestart met de projectmatige aanpak van permanente bewoning.
Provincie:
Tag(s):