vrijdag, 7. maart 2008 - 21:24

Geen seizoensarbeiders meer op recreatiepark De Looi

Wellerlooi

Op Recreatiepark De Looi in Wellerlooi mogen geen buitenlandse werknemers meer worden gehuisvest. Dit heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs besloten. De Raad van State deed uitspraak in deze zaak na beroep van de campingexploitant tegen de dwangsommen die de gemeente Bergen had opgelegd aan Horizon Meat Services bv wegens de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Sinds de tweede helft van 2005 worden op het recreatieterrein in Wellerlooi tientallen buitenlandse werknemers gehuisvest. Meldingen en klachten over overlast van omwonenden waren aanleiding voor de gemeente om de situatie te onderzoeken. In september 2006 besloot de gemeenteraad dat geen medewerking wordt verleend aan initiatieven om kampeerterreinen vrij te geven voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. De terreinen dienen beschikbaar te blijven voor toeristisch-recreatieve doeleinden.

De gemeente besloot in mei 2006 om de campingexploitant en diverse uitzendbureaus een last onder dwangsom op te leggen wegens de huisvesting van buitenlandse werknemers op het kampeerterrein van Recreatiepark De Looi. Horizon Meat Services bv en H.A. de Boers Onroerend Goed bv hebben de juistheid van deze besluiten tot aan de hoogte rechterlijke instantie aangevochten. Onlangs besloot de Raad van State echter dat het gemeentebestuur terecht besloten had dwangsommen op te leggen aan de exploitant.

Vanaf 1 mei 2008 definitief een einde zal komen aan de huisvesting van buitenlandse werknemers op het kampeerterrein.
Provincie:
Tag(s):