vrijdag, 1. februari 2008 - 7:24

Geen sprake van handelen met gemeentelijke eigendommen De Wolden

Zuidwolde

Uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente De Wolden door een extern recherchebureau is uitgevoerd naar de mogelijke handel met gemeentelijke eigendommen is gebleken dat hiervan geen sprake is.

Een en ander betekent concreet dat de schorsing van de betreffende medewerker per 1 februari 2008 wordt opgeheven en deze medewerker zijn werk bij de gemeente kan hervatten. Met de betreffende medewerker zijn duidelijke afspraken gemaakt over een zorgvuldige reïntegratie.
Provincie:
Tag(s):