dinsdag, 20. mei 2008 - 17:13

Geen subsidie voor Lambertuskerk en ECI-complex

Maastricht

De Provincie Limburg is ongelukkig met de afwijzing van het verzoek om rijkssubsidie voor de monumentale Lambertuskerk in Maastricht en het ECI-Complex in Roermond. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet formeel weten de Limburgse monumenten geen zogenoemde Kanjersubsidie toe te kennen. Gedeputeerde voor monumentenzorg Noël Lebens zal de minister hierover benaderen.

Voor 2008 heeft Minister Plasterk van OCW een bedrag van € 38 miljoen euro beschikbaar gesteld om de restauratie van monumenten - waarvan de kosten tussen de € 4 miljoen en € 10 miljoen liggen - mogelijk te maken. Doel is het wegwerken van restauratieachterstanden aan Rijksmonumenten. In Limburg is voor twee monumenten een beroep op deze regeling gedaan: de Lambertuskerk in Maastricht en het ECI-complex in Roermond.

Gezien het belang van deze monumenten en het feit dat Limburg een van de meest monumentrijke provincies in Nederland is – en dat graag wil blijven - vertrouwde de Provincie erop dat tenminste één zo niet beide monumenten op een bijdrage van het Rijk konden rekenen. Het ministerie van OCW is evenwel van oordeel dat geen van beide monumenten voor subsidie in aanmerking komt.

Gedeputeerde voor Monumentenzorg Noël Lebens is hierover teleurgesteld. “Wij zijn van mening dat de minister daarmee geen recht doet aan de Limburgse restauratiebehoefte en aan de inspanningen die we als provincie plegen om ons monumentenbestand op peil te houden. Wij zullen hierover met de minister in overleg treden�, aldus Lebens.
Provincie:
Tag(s):