vrijdag, 4. april 2008 - 16:06

Geen toelating meer na fraude of illegaal verblijf asielzoekers

Den Haag

Vreemdelingen die onjuiste gegevens of misleidende informatie hebben verstrekt in het kader van een vreemdelingrechtelijke procedure komen niet langer in aanmerking voor verblijf. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000.

Ook vreemdelingen die langer in Nederland zijn gebleven dan op grond van hun visum was toegestaan, of anderszins illegaal in Nederland waren, komen niet langer in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

De nieuwe afwijzingsgronden worden automatisch meegenomen in de MVV-procedure, waarbij voorafgaande aan het vertrek naar Nederland wordt getoetst of iemand in aanmerking kan komen voor verblijf. De aanpassing van de vreemdelingenwet is in overeenstemming met de Europese richtlijn over gezinshereniging.
Provincie:
Tag(s):