maandag, 16. juni 2008 - 15:54

Geen verbetering luchtkwaliteit Amsterdam

Amsterdam

Uit de jaarrapportage van de GGD Amsterdam ‘Luchtkwaliteit 2007’ blijkt dat de Amsterdamse luchtkwaliteit in de periode 1999 t/m 2007 geen verbetering laat zien.

De voor de gezondheid schadelijke concentraties PM10 (fijn stof) en NO2
(stikstofdioxide) zijn hetzelfde gebleven. Opmerkelijk is dat de concentratie PM10 aan de Einsteinweg (A10-west) sinds de invoering van de 80-km maatregel eind 2005 wel is gedaald.

Wethouder Marijke Vos (Milieu): “We hebben al tal van maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Deze cijfers tonen aan dat meer nodig is om de lucht schoner te krijgen. Daarom gaan we per 1 oktober van dit jaar de vuilste vrachtwagens weren binnen de ring A10. Maar ook de milieuzone voor personenauto’s en bestelbusjes kan niet
gemist worden. Dat tonen deze GGD-cijfers opnieuw aan.�

De gemeente Amsterdam blijft hard werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. In het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit lopen momenteel al vijftig maatregelen. De GGD-metingen tonen de noodzaak aan om meer te doen en plannen als ‘Voorrang voor een gezonde stad’ en ‘Actieplan Goederenvervoer’ uit te voeren. Deze plannen bevatten tal
van maatregelen die erop gericht zijn om de gezondheidssituatie van de Amsterdammer te verbeteren en om de stad voldoende ruimte te bieden om nieuwe bouwprojecten, zoals woningen, kantoren en wegen, te realiseren.

De figuren op de volgende pagina tonen de concentraties van de twee belangrijkste luchtverontreinigende stoffen: PM10 en NO2. Deze stoffen worden gemeten op verschillende stations, vijftien in totaal, verspreid over de stad. Voor zes stations zijn gegevens vanaf 1999 beschikbaar. Het gaat hierbij om drie meetpunten langs drukke wegen (‘straatstations’) en drie meetpunten die niet direct door verkeer of industrie
beïnvloed worden (‘stadsachtergrond’).

Uit de figuren en de statistische analyse ervan blijkt dat de jaargemiddelde concentraties PM10 en NO2 in de periode 1999 t/m 2007 ongeveer hetzelfde zijn gebleven.
Provincie:
Tag(s):