woensdag, 27. augustus 2008 - 21:46

Geen vergunning voor nieuwe afvalverbranders

Wijster

Ook na de inspraakperiode blijft het college van gedeputeerde staten (GS) bij het besluit Essent Milieu Noord geen milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie in Wijster. De ingediende zienswijze van Essent en het advies van de VROM-inspectie Noord hebben niet geleid tot een ander besluit.

Essent kan niet voldoen aan het energierendement dat met de huidige stand van de techniek gehaald zou moeten worden. Bovendien zijn in de buurt van Essent geen bedrijven aanwezig die de vrijkomende warmte van het verbrandingsproces kunnen gebruiken. Volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) is geen ander besluit mogelijk dan de vergunning te weigeren. “Als wij ons Nederlandse en Europese milieu- en energiebeleid serieus nemen, moeten we deze energieverspilling niet mogelijk maken,� aldus de milieugedeputeerde.
Provincie:
Tag(s):