maandag, 25. februari 2008 - 9:53

Geen vervolging inzake schending geheim-houdingsplicht provincie Fryslân

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie Leeuwarden stelt geen vervolging in wegens opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke stukken bestemd voor statenleden van de provincie Fryslân.

Uit een onderzoek van de rijksrecherche blijkt dat niet kan worden vastgesteld wie de vertrouwelijke inhoud van een brief met bijlagen, afkomstig van de Noordelijke Rekenkamer, aan derden heeft verstrekt.
Wel is geconcludeerd dat het rapport op het Provinciehuis gekopieerd en daarna verspreid is, maar er is niet met zekerheid vast te stellen wie dat gedaan heeft.

De brief en de bijlagen, die betrekking hadden op de gang van zaken rond de totstandkoming van de tijdelijke huisvesting van de provincie Fryslân, waren aangemerkt als ‘strikt vertrouwelijk’ en op 20 augustus 2007 naar een aantal statenleden verzonden. Op 25 augustus 2007 werden beide getoond in een uitzending van ‘Hjoed’ van Omrop Fryslân.
De Commissaris van de Koningin, de heer Nijpels, deed vervolgens aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht.
Provincie:
Tag(s):