donderdag, 10. juli 2008 - 17:46

Geen vrachtverkeer meer door wijk Fatima

Weert

Om de overlast in de wijk Fatima te beperken en de verkeersveiligheid te vergroten, wordt vrachtverkeer vanaf vandaag geweerd uit de Weerter wijk Fatima. Hiermee wordt vooruitgelopen op de studie die momenteel uitgevoerd wordt, naar het tegengaan van doorgaand vrachtverkeer door woonwijken in Weert.

Sinds enkele maanden is de Industriekade afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dat moment rijden diverse vrachtauto’s door de woonwijk Fatima om richting de bedrijventerreinen Kanaalzone I en II te komen. Veel vrachtverkeer rijdt zich vervolgens vast in de woonwijk, waarvan de wegen niet zijn ingericht om vrachtverkeer te faciliteren. Er zijn veel meldingen over schade en (geluids)overlast binnengekomen van bewoners en de wijkraad Fatima bij de gemeente Weert. Met de maatregelen wordt beoogd dat het vrachtverkeer dat Kanaalzone 1 en 2 wil bereiken, via de Ringbanen en de nieuw aangelegde rotonde op de Ringbaan West nabij de Houtstraat rijdt.

De maatregelen betekenen dat vanuit de singels de Penitentenstraat, Molenpoort en de Wilhelminastraat/Looimolenstraat via bebording wordt afgesloten voor vrachtverkeer. De verbodsborden voor vrachtverkeer worden ondersteund met kleinschalige fysieke maatregelen. De straten worden niet geheel fysiek afgesloten omdat ze wel toegankelijk moeten blijven voor hulpdiensten en bestemmingsverkeer (laden/lossen bedrijfspanden Fatima, vuilnisauto´s, verhuiswagens en bouwverkeer Beekpoort). Zo komt op de Penitentenstraat, ter hoogte van de kruising met het Bassin/Wilhelminasingel, een middengeleider. Op de Molenpoort komt een wegversmalling die aangeeft dat bestuurders verkeer uit tegengestelde richting wel/niet voor moeten laten gaan.

In overleg met de wijkraad is besloten, vanwege de ernst van de problematiek, deze maatregelen te treffen vooruitlopend op het beschikbaar stellen van krediet door de gemeenteraad. Het beschermen van, zeker nu de schoolvakanties zijn aangebroken, op straat spelende kinderen speelt hierin een rol. De gemeenteraad is via een brief van de verkeersmaatregelen op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):