maandag, 4. februari 2008 - 15:46

Geen vrachtverkeer over brug bij Zijkanaal C (A9)

Velsen

In vier weekeinden, verspreid over februari, maart en april 2008, wordt de verbreding van brug Zijkanaal C aangesloten op de bestaande brug. Tijdens het aansluiten is het niet toegestaan dat verkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug rijdt vanwege ongewenste trillingen.

Dit zware verkeer wordt omgeleid. De omleidingen worden aangegeven via tekstkarren en gele borden. Het overige verkeer kan gewoon over de brug bij Zijkanaal C blijven rijden en ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Door weersomstandigheden zoals vorst kunnen de werkzaamheden afgelast worden. Deze vinden dan in het daaropvolgende weekeinde plaats.

Tijdens het groot onderhoud A9 tussen de knooppunten Velsen en Badhoevedorp is de A9 aan weerskanten verbreed. In de afgelopen twee maanden is de brug Zijkanaal C daarvoor verbreed. Gedurende het aansluiten van het nieuwe deel op het bestaande deel van de brug mogen er geen ongewenste trillingen worden veroorzaakt, omdat daardoor schade kan ontstaan aan het gestorte beton. Eén vrachtwagen of één bus is al voldoende om de stortstrook – het gestorte beton tussen het nieuwe en bestaande deel van de brug - te beschadigen.
Provincie:
Tag(s):