dinsdag, 5. augustus 2008 - 11:08

Geld verdwenen bij schuldsaneringen in Groningen en Drenthe

Groningen

Een bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringsregelingen (wsnp) heeft eind juni jl. de rechtbanken Groningen en Assen ingelicht over het feit dat van de boedelrekeningen in schuldsaneringszaken onrechtmatig geld is overgeboekt naar het buitenland. De bewindvoerder heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. De bewindvoerder is door de rechtbanken op non-actief gesteld.

Het Bureau Financieel Toezicht - de bij wet ingestelde financieel toezichthouder voor o.a. notariaat en deurwaarders - heeft van de rechtbanken opdracht gekregen onderzoek uit te voeren naar de toedracht en omvang van de ongeregeldheden. De rol van alle betrokkenen, waaronder de gang van zaken in het betalingsverkeer via de bank is onderzocht. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

De rechtbanken hebben direct een medebewindvoerder benoemd. Deze neemt de zaken voorlopig waar en probeert langs civiel- en strafrechtelijke weg het geld terug te halen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 335.000,00. Wat betreft het arrondissement Groningen gaat het om 25 schuldsaneringszaken met een bedrag van ongeveer € 140.000,00 en in het arrondissement Assen zijn het 35 zaken met een bedrag van ongeveer € 195.000,00.

De rechtbanken hebben de cliënten (sanieten) van de bewindvoerder per brief op de hoogte gesteld dat een medebewindvoerder is aangesteld.
Provincie:
Tag(s):