dinsdag, 1. juli 2008 - 16:30

Geluidsbelasting afblazen gasleiding Visvliet was groter dan verwacht

Zuidhorn

Vlak voor de kerst vorig jaar veroorzaakte het afblazen van een leiding van Gasunie geluidsoverlast voor omwonenden van meet- en regelstation Visvliet. Momenteel wordt deze geluidsoverlast uitgebreid onderzocht. Uit de tussentijdse onderzoeksresultaten blijkt dat de geluidsbelasting voor de omwonenden in Visvliet inderdaad hoger was dan Gasunie vooraf had berekend.

Het onderzoek wordt na de zomer afgerond. Zodra de definitieve resultaten bekend zijn, organiseren de gemeente Zuidhorn en Gasunie een informatieve bijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek voor de bewoners van Visvliet en voor andere geïnteresseerden.
Provincie:
Tag(s):