vrijdag, 10. oktober 2008 - 21:48

Gemaal Poppekinderen officieel geopend

Vrijdag heeft dijkgraaf Gosselaar van waterschap Zeeuwse Eilanden het nieuwe gemaal tussen Middelburg en Veere officieel geopend. Nadat de pompen van het gemaal op volle toeren draaiden, zwommen daarna symbolisch de eerste palingen door de vispassage de polder in. De bouw van het gemaal heeft precies volgens planning een jaar geduurd.

Aanleiding voor de bouw van een nieuw gemaal was de aanleg van de N57. De onderbemaling ‘Veerse Watergang’ stond in het tracé van deze nieuwe Rijksweg door Walcheren.

Met de bouw van een nieuw gemaal ontstonden diverse kansen voor het waterbeheer op Walcheren. Een van die kansen was om de aanleg te koppelen aan maatregelen uit het Waterbeheerplan voor de 21e eeuw (WB21). Het uitgangspunt voor het bouwen van een nieuw gemaal is dat het water rechtstreeks op het Kanaal door Walcheren wordt afgevoerd.

Het water uit het achterliggende gebied hoeft nu niet meer door de binnenstad van Middelburg via gemaal Boreel te lopen. De onderbemaling Veerse Watergang is nu vervangen door een nieuw hoofdgemaal.

Veel verschillende partijen hebben baat bij het nieuwe gemaal:

· Landbouw. Het waterbeheer op Walcheren verbetert in grote mate. Hierdoor zullen agrariërs minder last hebben van wateroverlast in gevallen van extreme regenval. Het waterpeil kan beter geregeld worden.

· Inwoners. Doordat de verschillende overheden samenwerken, levert dit een kostenbesparing op. De waterkwaliteit en waterbodem van de Middelburgse Vesten verbeteren doordat er minder voedselrijk water door de binnenstad wordt afgevoerd.

· Natuur. De waterlopen richting het gemaal zijn natuurvriendelijk ingericht en sluiten aan op ecologische verbindingszones. Ze bieden naast de mogelijkheden van waterberging ook mogelijkheden voor natuur-ontwikkeling. Daarnaast is een vispassage aangelegd om de visstand te verbeteren.

· Recreatie. De waterkwaliteit van het Veerse Meer verbetert doordat gemaal Oostwatering bij Veere in de toekomst minder (voedselrijk) water afvoert via het Veerse Meer.
Provincie:
Tag(s):