vrijdag, 21. november 2008 - 19:46

Gemeente Almere zoekt werkloze zonder uitkering

Almere

De gemeente Almere wil ook mensen helpen die geen uitkering hebben, maar toch moeilijk een baan kunnen vinden. Deze groep kan daarom volgend jaar meedoen met een pilot.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om tot een budget van vijfduizend euro zelf de eigen re-integratie in te richten.

Niet-uitkeringsgerechtigden zijn Almeerders die meer dan 12 uur per week willen én kunnen werken, maar wat hulp en begeleiding nodig hebben om een baan te vinden. Almere wil deze groep de komende jaren helpen om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Het vinden en vasthouden van deze doelgroep is niet eenvoudig. Niet-uitkeringsgerechtigden weten de gemeente nog niet goed te vinden als het gaat om een organisatie die hen wil en kan helpen op weg naar werk.

Persoonsgebonden re-integratiebudget
De gemeente nodigt niet-uitkeringsgerechtigden daarom uit om zich op te geven voor de pilot ‘Persoonsgebonden re-integratiebudget’. Deze pilot is bedoeld om erachter te komen of mensen sneller weer aan het werk komen als zij zélf mogen bedenken hoe hun re-integratietraject eruit moet zien. Zowel mensen met als zonder uitkering mogen meedoen aan de pilot.

Vijfduizend euro
De pilot start op in januari 2009 en is bedoeld voor ongeveer veertig mensen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om tot een budget van vijfduizend euro zelf de eigen re-integratie in te richten. Ze worden hierbij begeleid door een coachingsbureau. Motivatie is het belangrijkste criterium om aan de pilot mee te kunnen doen. Het doel is dat deelnemers uiteindelijk een reguliere baan vinden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het CWI in Almere.
Provincie:
Tag(s):