dinsdag, 8. januari 2008 - 9:59

Gemeente Amsterdam krijgt milieuboete van 100.000 euro

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de betaling van 100.000 euro als schikking voor gepleegde milieuovertredingen in 2001 en 2003. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloot met de gemeente te schikken vanwege de lange procedure en de hoge kosten, terwijl duidelijk was dat in dit geval geen natuurlijke personen voor strafbare feiten kunnen worden vervolgd.

De strafbare feiten zijn immers door de gemeente dan wel onder haar verantwoordelijkheid gepleegd.

In de gemeente Amsterdam ligt omsloten door de Oosterringdijk, de Molukkenstraat, het talud van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en deKruislaan, het zogeheten IKO/WTCW-gebied. Een op het terrein staande boerderij is eind 2001 in opdracht van de gemeente gesloopt.

Bij de sloop is asbest vrijgekomen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat in 2003 vervuilde grond is gebruikt om het terrein vervolgens plaatselijk op te hogen.

Het gaat hierbij om de volgende strafbare feiten: het niet goed omgaan met afvalstoffen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan (art.10.1 Wm) en het nemen van onvoldoende maatregelen om verontreiniging van de bodem te voorkomen (art.13 Wbb).

De overtredingen zijn aan het licht gekomen na onderzoek door het Regionaal Milieuteam. Uit het onderzoek is gebleken dat er wel sprake is geweest van gevaar voor het milieu, maar niet voor de volksgezondheid. De gemeente heeft het bedrijfsproces gewijzigd om herhaling van de strafbare feiten te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):