woensdag, 11. juni 2008 - 22:56

Gemeente Amsterdam schiet tekort in aanpak onveilige Veemkade

Amsterdam

De gemeente Amsterdam is tekort geschoten in het voorkomen van gevaarlijke situaties op de Veemkade. Dat blijkt woensdag 11 juni uit een onderzoek door de Gemeentelijke Ombudsman naar de veiligheid voor de gebruikers van het verbrede gedeelte van de Veemkade.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een ernstig ongeluk in de oudejaarsnacht, waarbij een van de inzittenden van een te water geraakte auto om het leven kwam en een andere zwaargewond raakte.

Het onderzoek richtte zich op het handelen van stadsdeel Zeeburg, Haven Amsterdam en het Project Management bureau (PMB). De ombudsman deed het onderzoek op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders.

Ombudsman Ulco van de Pol onderzocht of er voldoende aandacht werd geschonken aan de veiligheid van de gebruikers van het gebied. Hij richtte zich in zijn onderzoek zowel op de periode waarin over de inrichting van de kade werd besloten, als op de tijd erna, toen de kade in gebruik werd genomen als aanlegsteiger en als wandelgebied.

Geen afbakening rond verraderlijke sloot
Om de kade te kunnen gebruiken als aanlegsteiger voor cruise- en evenementenschepen, moest de kade langs een flink stuk verbreed worden. De verbreding was niet alleen nodig vanwege ruimtegebrek bij de passagiersafhandeling.

Er moest ook worden voldaan aan internationale maatregelen ter bestrijding van terrorisme. Er is voor gekozen om de kade niet af te grendelen met hekken; buiten het cruiseseizoen moest de kade geschikt blijven als wandelgebied.

Gekozen werd voor een steiger die door middel van sloten werd afgescheiden van de kade. De aangepaste kade werd in april 2006 voor de start van het nieuwe cruiseseizoen in gebruik genomen.

In augustus 2006 maakte een rapport van de Arbo Unie al melding van het gevaar dat werknemers en bezoekers van de aanmerende schepen liepen om in een van de sloten te vallen. Dat dit terecht was bleek in het najaar van 2007, toen na het cruiseseizoen de verbrede kade voor het eerst openbaar gebied werd. Binnen korte tijd kwamen verschillende mensen via de sloot enkele meters lager in het water terecht.

Tekort geschoten
De ombudsman concludeert dat Stadsdeel Zeeburg als beheerder van de kade tekort is geschoten. Haven Amsterdam heeft nagelaten om, naar aanleiding van het Arbo Unierapport, de veiligheid op kortere termijn nadrukkelijk aan de orde te stellen.

PMB heeft Haven Amsterdam en stadsdeel Zeeburg onvoldoende gewezen op de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De ombudsman vindt dat de gemeente zich moet realiseren dat een projectorganisatie niet de verantwoordelijkheden van de deelnemers aan een project kan overnemen. Voorkomen moet worden dat hierover verwarring ontstaat en verantwoordelijkheden zoek raken.
Provincie:
Tag(s):