dinsdag, 28. oktober 2008 - 15:22

Gemeente begint met herinrichting Wilhelminapark

Zuidhorn

In 2001 heeft de gemeenteraad het college verzocht in 2002 te komen met een herinrichtingsplan voor het Wilhelminapark te Zuidhorn. In 2002 is een renovatieplan voor het Wilhelminapark opgesteld. Door de toen nog uit te werken plannen voor de kom en de Oostergast is destijds eerst afgezien van de uitvoering. Nu de plannen voor de Oostergast en het Komplan in volle gang zijn, zal ook de renovatie van het Wilhelminapark uitgevoerd worden.

Doelstelling van de renovatie is dat het park weer een plek wordt waar mensen kunnen wandelen en zitten om te genieten van rust, groen en ruimte. Kern van het plan is de vijver, verlaagd hier omheen zal verharding worden aangebracht. De verharding wordt middels een muur afgeschermd van het groene park. Hierdoor ontstaat prachtige zitgelegenheid. In het park zelf worden nieuwe wandelpaden aangelegd. Ook de beplanting wordt grotendeels vernieuwd.

De firma Mechielsen uit Oldehove heeft de vijver in het park al gebaggerd. Na het baggeren gaat de firma Hoekstra uit Noorhorn de nieuwe muurtjes metselen en de bestaande muurtjes repareren. Een aantal bomen en beplanting zal worden gerooid en er zal nieuwe verharding worden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen eerst worden uitgevoerd.

In het voorjaar wordt daarna nieuwe drainage aangebracht, de gazons worden opnieuw aangelegd en het park wordt voorzien van nieuwe bomen, beplanting, zitbanken en afvalbakken. De renovatie van het Wilhelminapark zal naar verwachting in het voorjaar van 2009 voltooid zijn .
Provincie:
Tag(s):