woensdag, 13. februari 2008 - 10:57

Gemeente betaalt achterstallig onderhoud Graaf Huyn College

Geleen

De gemeente Sittard-Geleen gaat de kosten van €1,3 miljoen voor achterstallig onderhoud op het Graaf Huyn College in Geleen betalen. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar achterstallig onderhoud bij de school door een onafhankelijke commissie.

Wethouder Berry van Rijswijk: “Ik ben zeer blij dat er nu helderheid is over deze kwestie. De gemeente loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid voor wat betreft het onderhoud van schoolgebouwen. Wij vonden het echter wel noodzakelijk een onafhankelijke commissie de zaak te laten beoordelen, zodat er nu een feitelijk en bindend besluit ligt waar beide partijen zich in kunnen vinden.�

Sinds 1 januari 2005 is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor Voortgezet Onderwijs van de gemeente overgeheveld naar de schoolbesturen. Dit was het gevolg van een wetswijziging. In een overgangsartikel is toentertijd bepaald dat er een nulmeting moest worden gemaakt voor de staat van het onderhoud op peildatum 1 januari 2005. Het achterstallig onderhoud dat op de datum van 1 januari 2005 nog zou bestaan, zou voor rekening van de gemeente moeten worden uitgevoerd.

De onafhankelijke adviescommissie is tot de conclusie gekomen dat er sprake was van achterstallig onderhoud op peildatum 1 januari 2005 en dat dit onderhoud voor rekening van de gemeente komt. Het gaat om achterstallig onderhoud aan de fietsenstalling, buitenkozijnen van de oudbouw en van drie gymnastiekzalen, de bestrating en de buitenriolering.
Provincie:
Tag(s):