dinsdag, 8. juli 2008 - 11:14

Gemeente betaalt eigen bijdrage inburgering

Groningen

De gemeente Groningen gaat inburgeraars een deelnamebonus betalen als ze hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. De deelnamebonus is net zo hoog als de te betalen eigen bijdrage: 270 euro.
Het college van burgemeester en wethouders vindt dat deelname aan het inburgeringstraject in principe kosteloos moet zijn.

Om die reden betaalde de gemeente Groningen vorig jaar in sommige gevallen de deelname met bijzondere bijstand. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten kiest Groningen nu ook voor het vergoeden van de eigen bijdrage.

Iedereen die deelneemt aan een door de gemeente aangeboden inburgeringsvoorziening, en binnen het afgesproken inburgeringstraject heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen, heeft recht op de bonus. Om voor de bonus in aanmerking te komen hoeft men niet geslaagd te zijn voor het examen. De bonus wordt verrekend met de eigen bijdrage, zodat de inburgeraar niets hoeft te betalen. De gemeenteraad moet dit plan van het college van B&W nog wel goedkeuren.
Provincie:
Tag(s):