woensdag, 3. september 2008 - 20:52

Gemeente bindt strijd aan met excessief drankgebruik jeugd

Groningen

Uit onderzoeken blijkt dat jongeren op steeds jongere leeftijd steeds meer alcohol nuttigen. Zo werden afgelopen weekend in Delft vier jongeren van vijftien en zestien jaar opgenomen vanwege extreme dronkenschap. Bij hen werden ongewoon hoge alcoholpromillages gemeten van 2,7 en 2,8. Groningen trekt nu een streep en presenteert vijfenveertig concrete maatregelen en activiteiten gericht op het terugdringen van het alcoholgebruik onder de Groninger jongeren.

De vijfenveertig maatregelen en activiteiten hebben betrekking op het voorkomen van overmatig drankgebruik, het verbeteren van de voorwaarden om overmatig alcoholgebruik te bestrijden en de wet- en regelgeving. Om de moeilijkst te bereiken ouders te ondersteunen bij het opvoeden gaat de gemeente Groningen zogeheten homeparty’s organiseren. Daarbij krijgen de ouders informatie en (verwijs)adviezen. In de visie van de gemeente Groningen zijn het vooral de ouders die het tij moeten keren.

Daarnaast introduceert de gemeente Groningen het predicaat ‘alcoholbewuste school’ in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs zet Groningen een klassikale niet-drinken wedstrijd op en introduceert de gemeente het FRISS-feest, een feest zonder alcohol of drugs voor jongeren tot 16 jaar. In het ziekteverzuimprotocol komt een speciale paragraaf alcoholabsentie. De gemeente Groningen zet in op een actief alcohol- en feestbeleid binnen de scholen en verbindt dit met het schoolveiligheidsplan. Voor de jongeren zelf zijn een jeugdboek en een jeugdtheaterproductie in voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):