donderdag, 3. januari 2008 - 21:42

Gemeente De Wolden haalt een 7.1

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft een 7.1 gehaald in het klanten tevredenheids onderzoek dat in oktober onder inwoners is gehouden. Dit cijfer is een duidelijke verbetering ten opzichte van het eerste onderzoek in 2004. In dat jaar was de gemiddelde score een 6,4.

Opnieuw was het doel van het onderzoek inzicht verkrijgen in welke mate haar inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Ten opzichte van de meting in 2004 is de tevredenheid met alle aspecten van de dienstverlening duidelijk gestegen.

Sterke punten zijn bijvoorbeeld de klantgerichtheid van de gemeente, de deskundigheid van de medewerkers, de snelheid waarmee men de juiste persoon te spreken krijgt en de wachttijden in het gemeentehuis.

Hoewel er al een sterke verbetering is te zien ten opzichte van 2004, blijven de volgende punten extra aandacht vragen: de openingstijden en de bekendheid ervan, het voldoende en tijdig informeren over voor inwoners belangrijke zaken en het binnen redelijke termijn beantwoorden van brieven, e-mails en klachten.

In het onderzoek zijn tweeduizend inwoners (steekproefsgewijs) gevraagd naar hun mening over verschillende onderdelen van de dienstverlening. Een groep van 619 inwoners van 18 jaar en ouder heeft de vragenlijst ingevuld en retour gezonden. De respons van 31% is voldoende om de resultaten te zien als een representatieve afspiegeling van de gehele bevolking.

Van de inwoners die aan het onderzoek meewerkten, heeft ruim 69% in 2007 contact gehad met de gemeente in de vorm van bezoek (86%), telefonisch (35%) en 28% via brief, e-mail en website. De meeste respondenten hebben gebruik gemaakt van diensten zoals paspoorten, rijbewijs, aangifte van geboorte of overlijden en huwelijk.
Provincie:
Tag(s):