dinsdag, 14. oktober 2008 - 13:36

Gemeente De Wolden stalt geld bij binnenlandse banken

Zuidwolde

In deze onrustige financiële tijd vindt het college van De Wolden het belangrijk inwoners op de hoogte te brengen dat de gemeente het ‘overtollige geld’ voor korte periodes stalt bij meerdere binnenlandse banken. Hierbij houdt de gemeente zich aan de Wet Financiën Decentrale Overheden en de door de gemeenteraad opgestelde financiële verordening.

In de Wet staat dat de bank onder Europees toezicht moet staan en dat de bank financieel gezond moet zijn. De verordening geeft aan dat de uitgezette overschotten voor een korte termijn worden belegd bij bedrijven en instellingen die beschikken over een goede kredietwaardigheid. Daarnaast heeft de gemeente een lopende rekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de bank voor overheidsinstellingen.

Wethouder van financiën Ank van der Ziel: “De Wolden voert een actief financieel beleid, waarbij wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en –verwachtingen. De gemeente kent geen specifieke beleggingsportefeuille, maar brengt haar geld onder bij meerdere binnenlandse banken. Het spreiden van risico staat bij ons voorop�.
Provincie:
Tag(s):