woensdag, 4. juni 2008 - 8:49

Gemeente Delft laat brand Bouwkunde grondig evalueren

Delft

Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT gaat op verzoek van de Gemeente Delft de brand bij de faculteit Bouwkunde van 13 mei evalueren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe dinsdag een opdracht verstrekt. Het definitieve rapport is in september klaar.

De brand in het faculteitsgebouw Bouwkunde van 13 mei is mogelijk een van de grootste branden van de afgelopen tijd. De brand heeft grote consequenties voor de TU Delft en het vakgebied Bouwkunde. Maar ook raakt deze talloze disciplines als architectuur, brandweer, veiligheid en communicatie. Burgemeester Bas Verkerk die directe opdrachtgever voor het onderzoek is: “Er zitten twee aspecten aan het onderzoek. Evaluatie van de crisisbeheersing rond de brand, maar tegelijkertijd ook het trekken van lessen hieruit voor alle betrokken partijen.�

De evaluatie van COT strekt zich uit van de eerste melding van brand/ lekkage tot en met opdrachtverlening sloop van gebouw. Er is bijzondere aandacht voor de preparatie- en preventiefase, de schakelmomenten (kleine, middelgrote, grote en zeer grote brand en van Grip 1 naar Grip 3), communicatie en nazorg. COT komt in juli met een tussentijdse rapportage en heeft in september het complete rapport gereed.
Provincie:
Tag(s):