dinsdag, 26. februari 2008 - 12:51

Gemeente Duiven heft bouwstop Van der Valk hotel op

Duiven

Dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven besloten de bouwstop van het Hotel Van der Valk te Duiven op te heffen. Dinsdag is vast komen te staan dat de aangepaste constructietekeningen en –berekeningen betreffende de 1e verdiepingsvloer laagbouw en de constructietekeningen en - berekeningen betreffende 3e verdiepingsvloer hoogbouw voldoen aan de daaraan in het Bouwbesluit en de bouwvergunning gestelde eisen.

De veiligheid daarvan is gewaarborgd. Aan alle bij de bouwstop gestelde voorwaarden is voldaan.
Provincie:
Tag(s):