woensdag, 23. april 2008 - 21:24

Gemeente Emmen staat er financieel goed voor

Emmen

Op de jaarrekening over 2007 van de gemeente Emmen is een positief resultaat van € 4.5 miljoen geboekt. Dit komt vooral door incidentele meevallers, waarvan de dividenduitkering aandelen Essent de grootste post voor haar rekening neemt: € 2.6 miljoen.

Het College gaat de Raad voorstellen om 2,1 miljoen euro te steken in het Strategisch Innovatie en Ontwikkelingsfonds. Dit fonds is begin 2007 in het leven geroepen en heeft tot doel het (co)financieren van grote projecten. Met de Raad is in 2006 afgesproken dat er zo’n fonds zou komen.

Voorts gaat er € 600.000 naar het fonds Openbaar Gebied, bedoeld voor onderhoud van straten en wegen en openbaar groen. Tevens komt er een storting in de reserves Openbaar Gebied van ruim vijf ton. Daarnaast is het voorstel om geld te steken in onder meer de Erkende Overleg Partners, de herinrichting van Schoonebeek, schuldhulpverlening en het Centrum Jeugd en Gezin. Ook gaat er ruim € 350.000 naar projecten op het gebied van veiligheid.

De Algemene Reserve van de gemeente bedraagt nu ruim dertig miljoen euro, ruim voldoende om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
Provincie:
Tag(s):