dinsdag, 22. april 2008 - 20:09

Gemeente en bestuur Zwembad Bosbad bereiken geen overeenstemming

Emmeloord

De bestuursleden van de stichting zwembad Bosbad hebben de gemeente laten weten dat ze hun functie neerleggen. Dit is het resultaat van bestuurlijk overleg tussen de gemeente Noordoostpolder en het bestuur van het zwembad. Doel van het overleg was om te komen tot een gunstige exploitatie.

Gemeente op zoek naar interim-bestuur
Ondanks veelvuldig overleg zijn genoemde partijen niet tot overeenstemming gekomen. Het gemeentebestuur is van mening dat het te verstrekken bedrag aan subsidie (€ 623.000,-) voldoende is om het zwembad te exploiteren. Het Bosbad wenst € 850.000,-. De gemeente is nu op zoek naar een interim-bestuur per 1 juli. Het zwembad blijft open voor het publiek.

Diverse gesprekken gevoerd
Vanaf september 2006 worden er gesprekken gevoerd. Een aantal ontwikkelingen is tegen het licht gehouden. Het gaat om ondermeer een (fors)teruglopend bezoekersaantal en als gevolg daarvan een zorgelijke financiële situatie. Daarnaast heeft het stichtingsbestuur geen plan voor kostenreductie.

Ook mist er een plan voor actieve acquisitie om meer doelgroepen/ mensen in het zwembad te krijgen.Tot op heden zijn er door het stichtingsbestuur en Bosbad BV geen verbetervoorstellen gedaan die leiden tot een gunstige exploitatie.

Toekomst
De gemeente stelt zich ten doel dat er zo snel mogelijk een klantvriendelijk, financieel gezonde organisatie van het zwembad komt die de sociaal-maatschappelijke activiteiten uitvoert. Hiervoor wordt de tweede helft van 2008 benut.
Provincie:
Tag(s):