dinsdag, 4. maart 2008 - 16:40

Gemeente en brandweer bereiken akkoord nieuw dienstrooster

Utrecht

Na intensief onderhandelen hebben de gemeente en de vakorganisaties een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor het nieuwe dienstrooster van de brandweer. De gewijzigde arbeidstijdenwet en het landelijk gesloten akkoord waren hierbij uitgangspunt. Veel knelpunten zijn opgelost over de manier waarop het nieuwe dienstrooster moest worden opgesteld.

Door de nieuwe arbeidstijden ontstaat er voor de brandweer een nieuw werkpatroon. De ondernemingsraad heeft met het hieruit voortvloeiende rooster ingestemd. De eerder in gang gezette gerechtelijke procedures en aangekondigde acties, worden nu stopgezet. Het nieuwe rooster treedt in werking op 1 april 2008. Het college heeft met instemming kennis genomen van het akkoord.
Provincie:
Tag(s):