zondag, 21. september 2008 - 18:11

Gemeente en waterschap testen vloedschotten

Dordrecht

De gemeente Dordrecht test in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta elk jaar de vloedschotten. De schotten worden tijdens de inspectie ingepast aan de gevels van panden aan de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk in Dordrecht.

Waterschap Hollandse Delta zorgt in Zuid-Holland Zuid voor onder andere zo'n 350 kilometer primaire waterkeringen. Het overgrote deel van deze keringen bestaat uit dijken en duinen, maar ook straten of wegen kunnen als primaire waterkering dienst doen. In Dordrecht maken de Prinsenstraat, Voorstraat en de Riedijk deel uit van de primaire waterkering rondom het Eiland van Dordrecht.
De Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk liggen echter ruim een halve meter lager dan de overige primaire waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Een systeem van vloedschotten zorgt er voor dat bij hoog water de stad Dordrecht en de achterliggende polder zijn beschermd. Ook de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat maken deel uit van het vloedschottensysteem van Hollandse Delta.

Zoals gebruikelijk wordt de laatste woensdag van september het vloedschottensysteem geïnspecteerd. Dit jaar wordt de jaarlijkse inspectie gehouden op woensdag 24 september 2008. De voorbereidingen beginnen om 13.00 uur. Om 15.00 uur is de inspectie afgerond.

De schotten worden tijdens de inspectie ingepast aan de gevels van de panden aan de Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk. Tevens worden de Houtsteiger, de Boomstraat en de Grote Kalkstraat tijdelijk afgesloten voor het plaatsen van grote vloedschoten en het uitvoeren van de coupuresluitingen van het vloedschottensysteem.
Provincie:
Tag(s):