dinsdag, 12. februari 2008 - 15:59

Gemeente evalueert grijze bollen

Hoogezand - Sappemeer

Een evaluatie van het totale openbare gebied in het Stadscentrum is voor het college van Burgemeester en Wethouders aanleiding om opnieuw te bezien of de grijze betonnen bollen langs wegen en parkeerterreinen in de gemeente wel op de juiste plek liggen, of dat ze niet beter vervangen kunnen worden door een alternatief middel. Er zijn verbeteringen mogelijk, zo denkt het college.

Automobilisten moeten bochten ruim genoeg nemen en niet afsnijden. Om te voorkomen dat voertuigen bermen, plantsoenen en trottoirs van de gemeente beschadigen zijn er op veel plekken in Hoogezand-Sappemeer naast de rijbaan grijze betonnen bollen geplaatst, die automobilisten daaraan helpen herinneren. Het blijkt desondanks dat automobilisten geregeld met hun auto in aanraking komen met de betonnen bollen. Hoewel automobilisten zelf de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen om de bollen te ontwijken kan de schade aan een auto aanzienlijk zijn.

Geen enkel alternatief voor de bollen is op voorhand uitgesloten. Het is mogelijk dat vele exemplaren gewoon blijven waar ze nu liggen. Er zijn locaties waar het denkbaar is dat ze verdwijnen of vervangen worden door bijvoorbeeld paaltjes die beter zichtbaar zijn en met een kleinere kans op schade aan auto’s. Hoe lang de herziening in beslag zal nemen is nog niet bekend. In de wijken en dorpen treedt de gemeente in overleg met de betreffende wijk- of dorpsvereniging.

De gemeente ziet ook mogelijkheden voor een verbeterde bewegwijzering voor vrachtverkeer dat in het Stadscentrum moet zijn. Er is één in- en uitgang qua maatvoering geschikt voor bevoorradingsverkeer, namelijk die aan de zuidkant van het winkelgebied nabij het politiebureau. Vrachtwagens maken ondanks de verbodsborden nog geregeld gebruik van andere entrees die alleen voor personenauto’s bedoeld en geschikt zijn, waardoor er vaak schade ontstaat aan de weg, de bermen, de trottoirs en de stoepranden.
Provincie:
Tag(s):