donderdag, 10. april 2008 - 10:32

Gemeente gaat huisvesting Poolse werknemers aanpakken

Epe

De gemeente Epe gaat de huisvesting van Poolse werknemers aanpakken omdat het gebruik van de woning in strijd is met het bestemmingsplan. De aanleiding is de uitspraak van de rechter die vindt dat de gemeente kan optreden in de Willem van Oranjestraat in Epe.

Wethouder Van Dam heeft gesproken met een afvaardiging van inwoners van de Willem van Oranjestraat en de Ankerstraat (deze laatste straat heeft ook een brief naar de gemeente gestuurd) en hen uitgelegd wat de gemeente kan doen in deze situatie. De wethouder heeft tijdens dit overleg gezegd: ‘we gaan ons actief inzetten voor deze zaak, hoewel de juridische mogelijkheden van een gemeente vaak beperkt zijn.’

Het optreden van de gemeente houdt in dat de eigenaar en de gebruiker van het pand zo snel mogelijk een vooraanschrijving krijgen. Dit is een brief waarin staat dat de eigenaar/gebruiker in overtreding is en een dwangsom moet betalen als hij in overtreding blijft gaan. Als de eigenaar/gebruiker hierop niet reageert, volgt een aanschrijving en vervolgens een optreden. Dit laatste houdt in dat de dwangsom ook daadwerkelijk geïnd wordt. De hoogte van de dwangsom is dusdanig dat het voor de overtreder niet zinvol is om deze te negeren.

De gemeente gaat in gelijksoortige situaties op dezelfde manier optreden en nieuwe gevallen worden niet geaccepteerd. Vandaar dat de bestemmingsplannen aangepast worden. Ook gaat de gemeente zich verder verdiepen in de factoren die spelen rondom buitenlandse (Poolse) werknemers.
Provincie:
Tag(s):