dinsdag, 25. november 2008 - 20:36

Gemeente gaat niet verkochte woningen verhuren

Groningen

De gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis gaan niet aan Groningen voorbij. Het is merkbaar dat ook Groningers de aankoop van een nieuwe woning opnieuw overwegen of uitstellen. Velen wachten op rust in de markt en hersteld vertrouwen. De corporaties in de stad beraden zich, samen met de gemeente, op de ontstane situatie. Ze zetten alles in het werk om de afspraken die zij maakten in het Nieuw Lokaal Akkoord na te komen.

Gemeente en corporaties hebben samen een grote inspanning geleverd om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen. In 2007 werden 1000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In 2008 zullen dat er zo’n 1300 zijn en op dit moment is de bouw gestart voor bijna 1100 woningen die in 2009 klaar zijn. Er worden dus volop koop- en huurwoningen gebouwd.

De kredietcrisis geeft onzekerheid, waardoor de verkoop van woningen sterk terugloopt. Niemand kan precies voorspellen hoe de woningmarkt er over een jaar uitziet. Wel is duidelijk dat op langere termijn de vraag naar betere woningen zal toenemen, bijvoorbeeld door de groei van het aantal inwoners van de stad.

Corporaties zullen geen onverantwoorde risico’s nemen, maar willen de woningbouwproductie niet onnodig afremmen. Zij zullen de randvoorwaarden van grote investeringen voor de langere termijn scherper formuleren. Daarbij hebben corporaties voorlopig nog ruimte om woningen die niet worden verkocht te gaan verhuren.

Het beste antwoord op de kredietcrisis dat gemeente en corporaties kunnen geven is daar waar het verantwoord is doorgaan met investeren in betere huur- en koopwoningen en investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Zij zetten zich daar dan ook optimaal voor in. Het Rijk zal daarbij om steun worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van belastingfaciliteiten op investeringen in de wijken.
Provincie:
Tag(s):