maandag, 2. juni 2008 - 18:35

Gemeente houdt 4.5 miljoen over

Moerdijk

Uit de cijfers van de gemeente Moerdijk over 2007 blijkt dat er € 4,5 miljoen over is op een begroting van circa € 70 miljoen. Voor een deel komt dat door het nog niet gebruiken van gereserveerde budgetten voor werk dat voor 2007 op de rol stond, maar naar 2008 is doorgeschoven. Een vroegere winstneming in de grondexploitatie draagt echter voor een belangrijker deel bij aan de meevaller.

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om € 0,5 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen. De overige 4 miljoen wil ze direct besteden.

Allereerst zouden de verlate werkzaamheden uit 2007 alsnog in 2008 uitgevoerd kunnen worden. Het gaat o.a. om onderhoud van de haven Moerdijk-dorp, de uitvoering van dorpsplannen en de armoedebestrijding. Hiermee is € 414.000 gemoeid. Verder ging de gemeenteraad al eerder akkoord met de bestemming van € 300.000. Dit budget is o.a. bedoeld voor de aanpak van de wachtlijsten van het werkvoorzieningschap en een regionaal ontwikkelingsfonds West Brabant.

Voor het realiseren een fiets- en wandelpadennetwerk voor recreatie en toerisme legt de gemeente € 1 miljoen opzij. Voor het Waterplan Moerdijk komt € 710.000 beschikbaar en voor het achterstallig onderhoud van wegen wil het college € 957.000 reserveren. Een kwart miljoen kan gebruikt worden om een exploitatietekort van het peuterspeelzaalwerk te dekken.

Op 26 juni aanstaande besluit de gemeenteraad over de plannen van het college.
Provincie:
Tag(s):