dinsdag, 3. juni 2008 - 16:04

Gemeente laat kist handgranaten opzoeken

Bedum

Het bedrijf KWS Bijzondere Opdrachten uit Zwolle begint binnenkort met een zoekactie naar een kist met handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van het Boterdiep in Zuidwolde. Enige maanden geleden meldde een oud-inwoner van Zuidwolde dat hij de kist, afkomstig van het Canadese leger, vlak na de Bevrijding ter hoogte van de Beijumerweg in Zuidwolde in het Boterdiep heeft gegooid.

Omdat het waterschap Noorderzijlvest het Boterdiep wil laten uitbaggeren, zal een zoekactie naar de kist met explosieven worden gestart. De bewoners van het dorp kunnen aanstaande woensdag, 4 juni, tijdens een informatiebijeenkomst in verenigingsgebouw Irene kennis nemen van de baggerplannen en de zoekactie naar de munitie.

Met de melding van de oud-inwoner van het dorp werd aanvankelijk niks gedaan; de granaten zijn, zolang ze op de bodem vertoeven, absoluut ongevaarlijk. Toen echter duidelijk werd dat Noorderzijlvest het diep wil baggeren, werd de melding actueel. De granaten kunnen een gevaar opleveren tijdens baggerwerkzaamheden. KWS heeft inmiddels in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Bedum plannen uitgewerkt om te komen tot het opsporen en veilig stellen van de kist met granaten.
Provincie:
Tag(s):