woensdag, 13. februari 2008 - 14:40

Gemeente Landgraaf beschermt bedreigde diersoorten

Landgraaf

Met de ondertekening van een convenant aanstaande donderdag wil de gemeente Landgraaf een bijdrage leveren aan de bescherming van bedreigde diersoorten in haar gemeente. Uit de praktijk blijkt namelijk dat beschermde diersoorten in het stedelijke gebied dikwijls onder druk staan. Dit heeft te maken met het intensieve gebruik van het stedelijke gebied of met de onwetendheid en het gebrek aan kennis en ervaring om die soorten te beschermen, meldt de gemeente Landgraaf.

In 2007 hebben medewerkers van de gemeente Landgraaf een workshop bijgewoond over de manieren waarop bedreigde en beschermde soorten in de gemeente kunnen worden beschermd. In Landgraaf gaat het onder meer om de kerkuil, de rosse vleermuis, het vliegend hert en de kamsalamander.

De gemeente zal de gegevens over bedreigde planten en dieren, die soortbeschermende organisaties hebben aangeleverd, gebruiken als basis voor een accuraat overzicht van alle bedreigde en beschermde soorten in de gemeente. Deze kennis zal gebruikt worden om al in een vroeg stadium bij inrichtings- of beheerwerkzaamheden rekening te houden met bedreigde en beschermde diersoorten. Tevens zal de gemeente de kansen aangrijpen, wanneer die zich aandienen bij nieuwe projecten om de leefomstandigheden van bedreigde en beschermde soorten te verbeteren. Zo zal ernaar gestreefd worden om de verschillende populaties van het vliegend hert zoveel mogelijk te verbinden. In de communicatie naar de bevolking zal de gemeente aandacht vragen voor de aanwezige planten en dieren in de gemeente en aan de mogelijkheden die de bewoners hebben om ook hun steentje bij te dragen.
Provincie:
Tag(s):