donderdag, 21. februari 2008 - 9:52

Gemeente Leudal gaat over op Groen Gas

Heythuysen

De gemeente Leudal gaat per 1 maart over op 100% Groen Gas. Leudal heeft grote ambities voor wat betreft duurzaamheid en klimaat. In de raadsvergadering van mei zal het eerste duurzaamheidsprogramma worden behandeld. Vooruitlopend hierop heeft Leudal al een paar concrete duurzaamheidsacties in gang gezet, waaronder de afname van Groen Gas, zo meldt de Midden-Limburgse gemeente.

De overheid heeft grote ambities met betrekking tot duurzame inkoop. Eén van de doelstelling is dat gemeenten, in 2010 50% van hun inkoop duurzaam doen. Ook de aanschaf van Groen Gas en Groene Elektriciteit vallen onder duurzame inkoop. Groen gas is biogas dat ontstaat door bacteriën die organisch materiaal onder zuurstofvrije omstandigheden omzetten naar methaan, CO², en andere componenten. Biogas is 100% groen gas, omdat slechts het organische deel van het gestorte materiaal wordt omgezet in methaan. Plastic, metalen en andere anorganische materialen worden niet omgezet. Leudal heeft een overeenkomst gesloten voor de levering van Groen Gas voor een periode van twee jaar. Naast Groen Gas, heeft de gemeente Leudal inmiddels ook een overeenkomst gesloten voor de levering van duurzame elektriciteit in de vorm van waterkracht voor een periode van 4 jaar. De elektriciteit en het gas zullen worden gebruikt voor de verwarming en verlichting van de gemeentehuizen, de gymzalen, gemeenteloodsen en verenigingsgebouwen in Leudal.
Provincie:
Tag(s):