woensdag, 27. augustus 2008 - 10:29

Gemeente Leudal kiest nieuw gemeentehuis

Heythuysen

Het college van B&W van de gemeente Leudal heeft op dinsdag 26 augustus besloten dat Van Aken architecten uit Eindhoven de architect wordt voor het nieuwe gemeentehuis. Na de onderhandelingen van de afgelopen week, kwam het plan van deze architect als meest geschikt uit de bus. Daarnaast hebben de reacties die vanuit verschillende kanten zijn ontvangen op het ontwerp een rol gespeeld bij de keuze.

De afgelopen weken is de gemeente Leudal bezig geweest met een intensief traject om te komen tot een architect voor het nieuwe gemeentehuis. In juni stemde de gemeenteraad al in met de locatie aan de Walk in Heythuysen. Na een uitgebreide Europese aanbesteding, zijn er van de 26 inschrijvingen uiteindelijk drie architecten overgebleven die mee mochten doen aan de onderhandelingsronde. Deze architecten, AGS Architekten & Planners uit Heerlen, Van Aken Architecten uit Eindhoven en Penta Architekten uit Harlingen, hebben hun plannen gepresenteerd aan het college van B&W, de gemeenteraad en een afvaardiging van de ondernemingsraad. Daarnaast zijn de schetsen gedurende een week voor alle inwoners en medewerkers van de gemeente te zien geweest op internet en in de hal van het gemeentehuis in Heythuysen. Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt hun reactie op (een van) de schetsen te geven. Alle ingekomen reacties, opmerkingen en vragen zijn geïnventariseerd en meegenomen in de onderhandelingsronde, die de afgelopen week gevoerd is.

Een ruime meerderheid van alle ingekomen reacties heeft voorkeur gegeven aan het ontwerp van Van Aken. Reacties die veel genoemd werden zijn: het ontwerp is warm, speels, mooi, uitnodigend, zeer fraai en mooi materiaalgebruik. De meest genoemde reactie was dat dit ontwerp het beste past op de locatie en bij de gemeente Leudal.

Als alles volgens planning verloopt, zal de architect vanaf 10 september met zijn werkzaamheden kunnen starten en zal het nieuwe gemeentehuis er begin 2011 staan.
Provincie:
Tag(s):