donderdag, 14. februari 2008 - 17:39

Gemeente Leudal neemt initiatief in bestrijding eiken-processierups

Leudal

De gemeente Leudal wil dit jaar tijdig inspringen op de plaag die jaarlijks wordt veroorzaakt door de eikenprocessierups. Vanwege de zeer warme weersomstandigheden in 2007 waren de rupsen er 5 à 6 weken eerder dan het jaar ervoor. Het bepalen van het juiste moment van bespuiting is cruciaal gebleken voor een effectieve bestrijding. De Midden-Limburgse gemeente wil nu de grote overlast van vorig jaar voorkomen en heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een regionale samenwerking met diverse omliggende gemeenten.

Het doel deze samenwerking is om meer te weten te komen over de ontwikkeling van de eikenprocessierups en het vaststellen van het juiste moment van bestrijding. Hiervoor is de hulp ingeroepen van een deskundig bedrijf dat ervaring heeft met monitoring. Bij monitoring worden enkele bomen met een hoogwerker onderzocht op de aanwezigheid van eipakketten van de processierups. Deze bomen, ook wel referentiepunten genoemd, worden nauwlettend in de gaten gehouden. Met de bladontwikkeling van de eiken en het uitkomen van de rupsen bepaalt de deskundige het GO-moment van de bestrijding. Dit moment wordt door de gemeente Leudal direct doorgegeven aan de andere gemeenten en vervolgens kan iedere gemeente starten met het uitvoeren van de bestrijding. Het samenwerkingsverband bestaat verder uit afgevaardigden van de gemeenten Roermond, Weert, Maasgouw, Roerdalen, Kessel, Helden en Maasbree.

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding is een effectieve bestrijding ook afhankelijk van factoren die gemeenten niet in de hand hebben, zoals de weersomstandigheden. De rupsen worden bestreden door middel van het bespuiten van de bladeren. Harde wind, regen en lage temperaturen hebben hier een nadelig effect op, wat ten koste zou kunnen gaan van een effectieve bestrijding.
Provincie:
Tag(s):