vrijdag, 17. oktober 2008 - 12:01

Gemeente Loenen verliest kort geding over herindeling

Loenen

De procedure voor de herindeling van gemeente Loenen, De Ronde Venen, Abcoude en Breukelen kan doorgaan. De gemeente Loenen had in een kort geding geëist dat de provincie Utrecht het voorstel voor de vorming van de gemeente Vecht en Venen zou intrekken, maar de rechter wees die eis vrijdag af.

De gemeente Loenen vond dat de provincie in strijd met de regels had gehandeld door het herindelingsadvies niet op de voorgeschreven wijze aan de gemeentes voor te leggen. Zo hebben de burgers van Loenen volgens de gemeente geen zienswijze kunnen geven op de vorming van de nieuwe gemeente. Volgens Loenen is er volstrekt onvoldoende draagvlak voor de vorming van de gemeente.

De burgerlijke rechter moet echter zeer terughoudend zijn bij het beoordelen van en het ingrijpen in een wetgevingsproces. Niet de rechter, maar de wetgever moet beoordelen of alle procedures goed zijn doorlopen. Van een zodanige ernstige onrechtmatigheid dat het gerechtvaardigd is dat de burgerlijke rechter nu ingrijpt is volgens de rechter niet gebleken. De eis van de gemeente Loenen wordt daarom afgewezen.
Provincie:
Tag(s):